Global searching is not enabled.
Skip to main content

5 Courses

Teacher: Gokhan DonmezTeacher: M Erduran

Korumanın Ana Akımlaştırılması Eğitimi

Bu eğitim, afet ve krizlerden etkilenen topluluklara yönelik insani yardım çalışmalarımızı, “koruma gözlüğü” ile nasıl yapabileceğimize dair temel bilgileri kapsar. Koruma faaliyetlerini tanımlarken güvenlik ve saygınlığı önceliklendirme, zarar vermeme, ayrımcılık yapmama ve anlamlı erişimi sağlama, katılımcılık ve güçlenmeyi sağlama ve hesap verebilirlik ilkelerinin benimsenmesine dair bilgilendirme yapar.


Auto Enrol

Teacher: Gokhan DonmezTeacher: M ErduranTeacher: K. Burak ÖzdemirTeacher: Kullanıcı Test

Afet ve Kriz Durumlarında Psikolojik İlk Yardım Temel Eğitimi

Kişileri ya da toplulukları etkileyen kriz veya afet durumlarında, etkilenen kişileri desteklemek üzere kullanılan psikolojik ilk yardımın ilkelerini tanıtır ve bu uygulamayı gerçekleştirirken dikkat edilmesi gereken konuları işler.

Auto Enrol

Teacher: Aslı ArslanTeacher: Gokhan DonmezTeacher: Hatem EfeTeacher: M ErduranTeacher: Gamze KaradagTeacher: Halil ÖzTeacher: a sbTeacher: Kullanıcı Test

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önlemede Destek Sağlamak Eğitimi

Toplumsal cinsiyet, Toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti anlayabilmek için temel kavramlar nelerdir ve Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (TCDŞ) neden ortaya çıkar konularında temel bilgileri kapsar.  Bu eğitim modülünde TCDŞ’yi önlemek, riskleri azaltmak ve şiddete uğramış kişilerle yani TCDŞ’den hayatta kalanlarla çalışırken zarar vermeden nasıl destek olabileceğimiz konusunda bu alanda çalışan ve ilgi duyan kişilerin bilgi düzeyini artırmayı amaçlar.

Auto Enrol

Teacher: Gokhan DonmezTeacher: M ErduranTeacher: Kullanıcı Test

Geçici ve Uluslararası Koruma Eğitimi

Mülteci hukukuna ilişkin temel bilgileri kapsar. Mülteci hukukunun ulusal ve uluslararası kaynaklarını tanıtarak uygulamadaki işleyişe dair kapsamlı bir perspektif sunar. Eğitim, bu alana ilgili olan kişilerin bilgi düzeylerini artırmayı amaçlar.


Auto Enrol

Teacher: Gokhan DonmezTeacher: M ErduranTeacher: Kullanıcı Test

Çocuk Koruma Eğitimi

Çocuk korumaya ilişkin temel bilgileri içermektedir. Eğitim, çocuk koruma temel kavramları, ilkeleri, yasal dayanakları, mekanizmaları hakkında bilgi sağlayarak çocuk koruma hakkında farkındalığı arttırmayı amaçlar.

Auto Enrol